• The Woman King-

 • Gina Prince-Bythewood

  2h 6m - ABD

 • Një histori epike e frymëzuar nga ngjarje të vërteta që ndodhën në Mbretërinë e Dahomeit, një nga shtetet më të fuqishme të Afrikës në shekujt 18 dhe 19.

 • Actors
 • Viola Davis, Hero Fiennes Tiffin, John Boyega
 • The Woman King-

  The Woman King
 • Gina Prince-Bythewood

  2 hour 6 minute - ABD

 • Një histori epike e frymëzuar nga ngjarje të vërteta që ndodhën në Mbretërinë e Dahomeit, një nga shtetet më të fuqishme të Afrikës në shekujt 18 dhe 19.

 • Actors
 • Viola Davis, Hero Fiennes Tiffin, John Boyega

NOW SHOWING


No session found on this date!